Fakturačné údaje spoločnosti

MARJOV GROUP, s.r.o.
IČO: 51 171 902
DIČ: 2120613968
IČ DPH: SK2120613968
Sídlo: Hrdinov SNP 11115/8F, Martin 036 01

Bankové spojenie
Tatra Banka
IBAN: SK81 1100 0000 0029 4507 2694
SWIFT: TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK21 0900 0000 0051 6696 0899
SWIFT: GIBASKBX

ČSOB
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2778 0738
SWIFT: CEKOSKBX

FESTMEDIA, s.r.o.
IČO: 51 883 040
DIČ: 2120838247
IČ DPH: SK2120838247
Sídlo: Hrdinov SNP 11115/8F, Martin 036 01

Bankové spojenie
Tatra Banka
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4106 6748
SWIFT: TATRSKBX

SECURE COMPANY, s.r.o.
IČO: 53 137 230
DIČ: 2121274496
IČ DPH: SK2121274496
Sídlo: Hrdinov SNP 11115/8F, Martin 036 01

Bankové spojenie
Tatra Banka
IBAN: SK54 1100 0000 0029 4408 6496
SWIFT: TATRSKBX